CSOK kisokos

2016-os év elejétől fontos változások történtek a családi otthonteremtés támogatási rendszerében.A következőkben részletesen megismerheti a CSOK feltételeit és a támogatás által nyújtott lehetőségeket.
 

Milyen célokra igényelhető a CSOK?

A CSOK az eltartott gyerekek számától függően változó összegű családi otthonteremtési támogatás, amely a következő célokra igényelhető:

- 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez,

- 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező új, összkomfortos lakás vásárlásához,

- legalább komfortos használt lakás vásárlásához,

- legalább komfortos (vagy a bővítést követően komfortossá váló) meglévő, használt lakás bővítéséhez.
 

Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után.

A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

a., a magzat, a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint

b., aki az igénylő eltartottja és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

- A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is.

- Emellett fiatal házaspárok igényelhetik a CSOK-ot még meg nem született, de vállalt gyerekek után is, meglévő gyermekeik számától függetlenül, legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén.
 

Az alábbiak dokumentumokra biztosan szükséged lesz az ügyintézéshez:

1., Személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya, adóigazolvány (külföldi állampolgárok esetén útlevél).

2., Gyerekek adóigazolványa, személyi igazolványa vagy útlevele és lakcímkártyája (megelőlegezett támogatás esetén a gyermek[ek] megszületését születési anyakönyvi kivonattal, adóigazolvánnyal és lakcímkártyával kell igazolni).

3., A NAV 30 napnál nem régebbi, együttes igazolása arról, hogy az igénylőknek nincs köztartozásuk (ez az igazolás nem kell, ha az igénylők benne vannak a köztartozásmentes adózókat felsoroló NAV-adatbázisban).
4., Erkölcsi bizonyítvány.

5., Házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat.

6., Elvált szülők esetében a kiskorú gyermek elhelyezéséről szóló bírósági ítélet. Örökbefogadás esetén a gyámhatósági engedély. 

7., Ha magzatra (is) vagy magzatokra igénylik a 10+10 milliót, akkor a szülész-nőgyógyász szakorvostól kell 8 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a várandósság időtartama túl van a 24. héten

8., A 10+10 millióhoz szükség van arra a tb-igazolásra is, amely bizonyítja a legalább kétéves munkaviszonyt.

9., Iskolai igazolás arról, hogy a 20 évnél idősebb, de 25 évnél fiatalabb gyermek nappali tagozatos tanuló. 

10., Adásvételi szerződés, méretezett alaprajz. Építkezés esetén építési engedély, tervdokumentáció, költségvetés. 
 

Milyen külön szabályok vonatkoznak a CSOK 10+10-re?
(három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó különös szabályok):

Feltételek:

- A vállalt 3 gyermek teljesítésére biztosított határidő 10 év.

- A 10 000 000 Ft-os támogatási összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új összkomfortos lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2, egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

- Amennyiben az igénylő 2016. január 1-jét megelőzően vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a már igénybe vett támogatás és a 10 millió Ft támogatási összeg különbözetét igényelheti.

- A 10 millió forint CSOK támogatás igénylése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó támogatás igénylésére.

 

A teljes 10 millió Ft támogatási összeg igényléséhez az alábbi feltételeknek is meg kell felelnie az igénylőknek:

- az igénylő és házastársa vonatkozásában a CSOK igénylésének időpontjában a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR) tartozás nincs nyilvántartva vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább egy éve teljesítette.

- 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie (közfoglalkoztatás nem érthető bele).

A fenti listához képest az egyes bankoknál változás lehet. (speciális, személyre szabott dokumentumok)
 

Ügyfeleinknek igény esetén segítünk a CSOK ügyintézésében is!

A továbbiak egyeztetése végett kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

E-mail: iroda@maxeurope.hu
Telefon: +36/30 946-29-12
Értékesítési iroda: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 1.
(Előre egyeztetett időpontban!)